Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO

Klauzula informacyjna

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych
zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dominika Drewniak Aesthetic Clinic,
prowadząca działalność: Gabinet kosmetyczny Aesthetic Clinic adres: ul. Spichrzowa 29/1, 80-
750 Gdańsk e-mail domidrew@gmail.com tel. kom. 516160370


2. Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do
podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje
pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora, lub w celu
wyznaczenia terminu wizyty oraz realizacji usług kosmetycznych.


3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją
wiadomość.


4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania
odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i
pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.


5. Twoje dane osobowe będą udostępnianie firmie zajmującej się obsługą IT „Dominika Drewniak
Aesthetic Clinic”.


6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia
zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące
przepisy prawa.


7. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.


8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.


9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wyznaczenia terminu wizyty oraz
bezpiecznego wykonania zabiegu kosmetycznej.


……………………………………………………………………..
(data i podpis pacjenta/Klienta lub opiekuna prawnego)


ZGODA KLIENTA


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.
GABINET KOSMETYCZNY Dominika Drewniak Aesthetic Clinic z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Spichrzowej 29/1 80-750 w celu wyznaczenia terminu wizyty i realizacji zabiegu kosmetycznego
oraz w celach promocyjnych


……………………………………………………………………..
(data i podpis pacjenta/Klienta lub opiekuna prawnego)

 

ikona telefon (1)